Ngân hàng Ngoại thương Cây ATM Khách sạn Hoa Đồng Tiền

 • Địa chỉ: 208 Đường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò
 • Số máy: 2
 • Thời gian phục vụ: 24/24
 • Số điện thoại liên hệ: 0238 8699 567
 • Chi nhánh quản lý: Chi Nhánh Vinh

Các dịch vụ tại cây atm Khách sạn Hoa Đồng Tiền ngân hàng Vietcombank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm tra số dư
 • Chuyển tiền
 • Đổi mật khẩu
 • Thanh toán hóa đơn
 • Rút tiền mặt
1

No Responses

Write a response