Ngân hàng Ngoại thương Cây ATM Kho bạc Nhà nước

  • Địa chỉ: 32 Cát Linh, PhườngCát Linh, Quận Đống Đa
  • Số máy: 2
  • Thời gian phục vụ: Nội bộ

Các dịch vụ tại cây atm Kho bạc Nhà nước ngân hàng Vietcombank

  • In sao kê tài khoản
  • Kiểm tra số dư
  • Chuyển tiền
  • Đổi mật khẩu
  • Thanh toán hóa đơn
  • Rút tiền mặt
1

No Responses

Write a response