Ngân hàng Ngoại thương Cây ATM Trụ sở Chi nhánh

 • Địa chỉ: 1D, 1E Hoàng Thái Hiếu, Thành phố Vĩnh Long
 • Số máy: 2
 • Thời gian phục vụ: 24/24
 • Số điện thoại liên hệ: 0270 3888 288
 • Chi nhánh quản lý: Chi Nhánh Vĩnh Long

Các dịch vụ tại cây atm Trụ sở Chi nhánh ngân hàng Vietcombank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm tra số dư
 • Chuyển tiền
 • Đổi mật khẩu
 • Thanh toán hóa đơn
 • Rút tiền mặt
2

No Responses

Write a response