Ngân hàng Ngoại thương Cây ATM Trụ Sở VCB Châu Đốc

 • Địa chỉ: 55 Lê Lợi, PhườngChâu Phú B, Thị xã Châu Đốc
 • Số máy: 1
 • Thời gian phục vụ: 24/24
 • Số điện thoại liên hệ: 0296 3565 603 – 0296 3561 702
 • Chi nhánh quản lý: Chi Nhánh Châu Đốc

Các dịch vụ tại cây atm Trụ Sở VCB Châu Đốc ngân hàng Vietcombank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm tra số dư
 • Chuyển tiền
 • Đổi mật khẩu
 • Thanh toán hóa đơn
 • Rút tiền mặt
3

No Responses

Write a response