Ngân hàng Ngoại thương Cây ATM Trường Đại học Khoa học

 • Địa chỉ: 18A Đống Đa,Thành phố Huế
 • Số máy: 2
 • Thời gian phục vụ: 24/24
 • Số điện thoại liên hệ: 0234 3811 900
 • Chi nhánh quản lý: Chi Nhánh Huế

Các dịch vụ tại cây atm Trường Đại học Khoa học ngân hàng Vietcombank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm tra số dư
 • Chuyển tiền
 • Đổi mật khẩu
 • Thanh toán hóa đơn
 • Rút tiền mặt
3

No Responses

Write a response